Emergency care

EMERGENCY CARE

Uit onderzoek blijkt dat me- dische hulp in de eerste 12 tot 24 uur bij rampen van vitaal belang is. Helaas laat die hulp in de praktijk vaak te lang op zich wachten. Kostbare tijd gaat verloren omdat de opbouw van mobiele ziekenhuizen veel tijd in beslag neemt. Daarom starten wij die opbouw met First Operational Central Units (FOCUS). Deze units zijn zeer snel operationeel en uitstekend geschikt voor het verrichten van acute chirurgische behandelingen en opname van zwaar gewonden.

Door hun eenvoud kunnen de units snel en gemakkelijk naar het rampgebied worden

vervoerd. Ook het opzetten gaat snel en eenvou- dig. Een unit bestaat uit een aantal tenten die voorzien zijn van alle medische en niet-medische faciliteiten die nodig zijn om direct tot behande- ling van ernstig gewonden over te kunnen gaan.

Meer informatie over FOCUS vindt u in onder- staand pdf-document.

Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

pdfFirst Operational Central Units

Emergency Care Emergency Care Emergency Care

Frombergstraat 70 | 6814 EC Arnhem
The Netherlands | T + 31 (0)26 445 68 34
| KvK 09060320

Venster sluiten

Venster sluiten

Venster sluiten