Crisis medical care

POST-CRISIS MEDICAL CARE

Voor het definitief herstel van de medische voorzieningen na een ramp, bieden wij klinieken en ziekenhuizen aan. Ze wor- den turnkey geleverd, voorzien van alle noodzakelijke medi- sche apparatuur. De accommodaties kunnen al worden gebouwd in de periode dat het mobiele ziekenhuis er nog staat.

De accomodaties zijn geschikt voor gebruik in uiteenlopende klimatologische omstandigheden.

Er kan gekozen worden uit meerdere standaard- ontwerpen, maar ook maatwerk is mogelijk.


Zowel tijdens de bouw als bij de inrichting staan we u met raad en daad terzijde.

Als medisch specialist helpen we u desgewenst ook bij de keuze van de medische apparatuur en het instrumentarium.

Meer informatie over onze klinieken en zieken- huizen vindt u in onderstaand pdf-document.

Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

pdf klinieken en ziekenhuizenKlinieken en ziekenhuizen

Post Crisis Medical Care Post Crisis Medical Care Post Crisis Medical Care

Frombergstraat 70 | 6814 EC Arnhem
The Netherlands | T + 31 (0)26 445 68 34
| KvK 09060320

Venster sluiten

Venster sluiten

Venster sluiten